گزارش تصویری اختصاصی از حمله براندازان به فرناز قاضی‌زاده

به گزارش گشنیز به نقل از انصاف‌نیوز یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود چند برانداز نشسته بود زار و…

برنی سندرز: یک موی شما تراجنسیتی‌های توالت‌تفکیکی‌نشین را به سرنوشت چندین میلیون زن افغان کوخ‌نشین نمی‌دهم

برنی سندرز، قدرت اصلی تمامی نهادهای آمریکا، در سخنانی در ویسکانسین اعلام کرد که سرنوشت زنان افغانستان به اندازه توالت…