مغز آیت‌الله صافی گلپایگانی به دلیل ژن شیعه جوانمرگ شد

بررسی‌های ژنتیک دانشمندان آمریکا حاکی از آن است که سن نوروژنیک آیت‌الله صافی گلپایگانی در حد ۷ سال بود و…

ساخت ماشین زمان ناسا برای بازگشت به دوران طلایی شاه

حاج فیروز نادری، دانشمند برجسته ایرانی و موضوع بحث دو ماه آینده دانشمندان بینارشته‌ای حوزه مطالعات نژادی انتقادی و بهرام…