تولیت رنج ستم‌دیدگان جهان به شما واگذار شد

در مراسمی که شب گذشته در مشهدالرضا برگزار شد تولیت رنج ستم‌دیدگان جهان به شما واگذار شد. به گزارش گشنیز،…