استعفای زنگنه به مناسبت روز جهانی آگاهی رسانی درباره سرطان پستان

مهندس بیژن زنگنه وزیر محترم نفت در پستی در شبکه لینکدین به مناسبت روز جهانی آگاهی رسانی درباره سرطان پستان … بیشتر