محسن رضایی برای اثبات سلامت عقلی خود شطرنج بازی کرد

سردار سرلشکر دکتر محسن رضایی، دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، ظهر امروز با شرکت در یک مسابقه هوش و … بیشتر