ثبت هنر خوشنویسی در یونسکو به عنوان کیری‌ترین مدیوم فرهنگی

مجمع عمومی سازمان ملل به اتفاق آرا هنر خوشنویسی ایرانی را به عنوان کیری‌ترین مدیوم فرهنگی در یونسکو ثبت کرد. … بیشتر