مموتی

احمدی‌نژاد گزینه اول تیم امید برای شهرداری تهران

اختصاصی گشنیز: محمود احمدی‌نژاد، شهردار سابق تهران و رییس جمهور سابق اسلامی، گزینه اول نمایندگان لیست امید برای شهرداری تهران … بیشتر