نوبل فیزیک اسلامی برای کشف «قانون بقای آخوند» به جوان مراغه‌ای رسید

رشید الدین همدانی، جوان مراغه‌ای برنده جایزه کرسی آزاداندیشی برای کشف قانون بقای آخوند به کسب نوبل فیزیک اسلامی در … بیشتر