سند اولیه راستی آزمایی در مذاکرات احیای برجام

یک منبع آگاه در گفتگو با گشنیز اعلام کرد تیم مذاکره کننده ایران در گفتگوهای روزهای گذشته تمرکز ویژه‌ای را … بیشتر