آمادگی طالبان برای میانجی گری بین مشهد و تهران

هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، برای میانجی گیری میان مشهد و تهران اعلام آمادگی کرد. آخوندزاده گفت تیرگی روابط بین … بیشتر