اعلام پیشرفت در هندسه ریمانی و غسل ارتماسی باعث ترور شهید فخری‌زاده شد

یک منبع مطلع به گشنیز اعلام کرد دلیل ترور شهید فخری‌زاده اعلام پیشرفت‌هایی بود که در هندسه ریمانی و غسل … بیشتر