ابراز تاسف از روند نزولی فحاشی‌ها به محمد خاتمی

نتایج دهمین دوره پیمایش نظرها و دیدگاه‌های ایرانیان حاکی از آن است که با بلاموضوع شدن گروه پفیوز اصلاحطلب فحاشی‌ها … بیشتر