اسنپ: توسل به شیوه‌های نئولیبرال کنترل زندگی روزمره خلاف اخلاق فمینیستی است

شرکت تاکسی‌رانی اشتراکی اسنپ با اشاره به توفانی که اخیرا در یک فنجان چای ایجاد شده واکنش نشان داده و … بیشتر