ضبط فرکانس‌های زجر هستی از چرندگویی ایرانیان

محققان دانشگاه حیفا با ضبط فرکانس‌های کیهانی موفق شدند صدای زجر هستی از چرندگویی ایرانیان را بررسی کنند. در این … بیشتر