توصیه فائو: اگر فرد مهوعی هستید از حقوق اقلیت‌ها دفاع نکنید

سازمان جهانی غذا هشدار داده است که با توجه به بحران خشکسالی و افزایش قیمت مواد غذایی در جهان، صدها … بیشتر