توبیخ سرباز سیلی‌خورده برای همجسنگراهراسی و عبارت «بچه‌خوشگل»

اکبر عابدی، سرباز قهرمان نیروی انتظامی که سیلی خوردنش از نماینده شریف مردم عنابستان موجی از خشم اخلاقی نمایشی را … بیشتر