انتقاد حسین تهی از کمپین رپ پاک توماج صالحی

حسین تهی اعلام کرد از این پس توماج گوش نخواهد کرد. تهی در مصاحبه‌ای اختصاصی با گشنیز گفت کمپین رپ … بیشتر