دبیر کارگروه مصادیق مجرمانه: جیک نزنید!

دکتر عبدالصمد خرم آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، با تاکید بر غیرقانونی بودن استفاده از فیلترشکن و تولید … بیشتر