درگیری سپاه و طالبان و دعوت به عدم خویشتنداری طرفین

تحریریه گشنیز افتخار دارد که با استقبال از درگیری مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر نظامیان پفیوز ایرانی با … بیشتر