جَرَس‌جُنبانان اصلاح؛ «بار دیگر ما غلط کردیم راه»

عبدالکریم سروش زیتون- «جَرَس‌جُنبانان اصلاح» کتابی است منظوم اثر عبدالکریم سروش، اسلام‌شناس و روشنفکر دینی، در آستانه‌ی انتشار . این … بیشتر