شکست پروژه کشته‌سازی از گوهر عشقی

حسین شریعتمداری می‌گویند خواروبار فروشی در اسفند ماه همه آجیل‌هایش را در جوی می‌ریخت. از او پرسیدند چرا اجناست را … بیشتر