نقشه ترور بیولوژیک سیستم حمل و نقل افشا شد

با مجاهدت سربازان بدنام امام زمان (عج) نقشه عوامل نفوذی دشمن برای ترور بیولوژیک سیستم حمل و نقل عمومی تهران … بیشتر