دکتر اژه‌ای: قضات از دادگاه آبان برای محاکمات نمایشی آینده درس بگیرند

دکتر غلامحسین محسنی اژه‌ای، ریاست محترم قوه قضاییه در دیداری صمیمی و از پیش برنامه ریزی نشده با ارباب رجوع، … بیشتر