فرمانداری خوزستان: اعتراض حق مردم است، اما پروتکل‌ها را رعایت کنید

فرمانداری خوزستان در بخشنامه محرمانه‌ای که به دست گشنیز رسیده به نیروهای انتظامی و امنیتی ابلاغ کرده است که به … بیشتر