محمد خاتمی: در همبستگی با کروبی در خانه به تپش قلب بپردازید

به گزارش گشنیز، به نقل از خاتمی مدیا، رییس دولت اصلاحات با انتشار بیانیه‌ای دعوت به حمایت عمومی از شیخ … بیشتر