مرد سمنانی از دامن زنش به معراج رفت

به گزارش سرویس حوادث گشنیز یک مرد سمنانی از دامن زنش به معراج رفت. شاهدان عینی گفتند همسر این مرد … بیشتر