محکومیت قطع دست حمزه غالبی به دلیل واهی بوی خایه در پاریس

ستاد حقوق بشر قوه قضاییه حکم غیرانسانی قطع دست را که درباره یک پناهنده سیاسی ایرانی در پاریس به اجرا … بیشتر