برخورد وحشیانه پلیس آمریکا با تظاهرات براندازان سر قبر جورج فلوید

پلیس آمریکا به طور وحشیانه به تظاهرات براندازان سر قبر جورج فلوید یورش برده و شماری را زخمی و بازداشت … بیشتر