دانشمندان: خوبیت ندارد که اگر روحانی‌چی بودید حالا در ضدیت با نظام گه زیادی بخورید

محققان دانشگاه آکسفورد در پژوهشی تازه دریافتند در صورتی که شما همین چند وقت پیش روحانی‌چی بودید، حالا برایتان خوب … بیشتر