قاضی صلواتی: روابط خصوصی افراد را جاج نکنید

به گزارش گشنیز، به نقل از میزان، قاضی ابوالقاسم صلواتی، ریاست محترم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران بزرگ، درباره … بیشتر