پیشنهاد شغلی‌ اسنپ برای رئیس دولت

به گزارش خبرگزاری گشنیز، حسن روحانی در دوره‌ شبانه کار‌آموزی اسنپ شرکت می‌کند. رئیس جمهور با ابراز نگرانی از اینکه … بیشتر