افتتاح اولین پارک ویژه کودکان کار در سرچشمه

وزیر محترم کار به همراه جمعی از اعضای شورای شهر تهران، «بوستان آزادی»، اولین پارک ویژه کودکان کار را در … بیشتر