مقام معظم رهبری: اگر برجام را آتش بزنند خود را برای احیای آن پاره می‌کنیم

مقام معظم رهبری با انجام حرکت اوشتر آسانا و یک نرمش قهرمانانه زیبا اعلام کردند که اگر دشمن برجام را … بیشتر