دکتر مقیمی: بدعت اورجی در جشن فارغ التحصیلی خطرناک و رهایی‌بخش است

دکتر محمد مقیمی، ریاست محترام دانشگاه تهران هشدار داد که بدعت اورجی پارتی که در جشن فارغ التحصلی به راه … بیشتر