بیانیه انتخاباتی مهم گشنیز در حمایت از همتی: زیر میز بزنید

بسمه تعالی ملت غیور ایران بار دیگر ماه خرداد فرا و به پایان رسید. ماه خرداد. ماهی که خر داد. … بیشتر