امام خمینی: در نوفل لوشاتو از ارز مسافرتی استفاده نکردم

به دنبال دستور رهبر معظم انقلاب برای ترک عادت سفرهای خارجی، مسئولین لشکری و کشوری به دعوت حضرتش لبیک گفته … بیشتر