علیرضا درباره مناقشه اسرائیل و حماس موضع گرفت

گزارش اختصاصی گشنیز حاکی از آن است که علیرضا ساعت ۱۹:۰۸ امروز درباره مناقشه اسرائیل و حماس موضع گرفت. به … بیشتر