موج شادی جامعه جامعه‌شناسی ایران با اخراج محمد فاضلی

انجمن جامعه‌شناسی ایران با انتشار بیانیه‌ای از اخراج محمد فاضلی از دانشگاه استقبال کرد. در بیانیه این انجمن آمده است: … بیشتر