صدف بیروتی هم «آرایش جنگی» گرفت؛ لبیک سلبریتی‌ها به رهبری

به دنبال چالش مجازی رجانیوز برای ترویج «آرایش جنگی» و لبیک به دعوت رهبری برای واکنش ملت در برابر دشمن، … بیشتر