مغز آیت‌الله صافی گلپایگانی به دلیل ژن شیعه جوانمرگ شد

بررسی‌های ژنتیک دانشمندان آمریکا حاکی از آن است که سن نوروژنیک آیت‌الله صافی گلپایگانی در حد ۷ سال بود و … بیشتر