پژوهش روی ژن ته ریش تُنُک نتیجه داد

رونمایی از رئیس‌جمهور آینده جمهوری اسلامی ایران با مطالعات آینده‌پژوهشی اندیشکده گشنیز