جَرَس‌جُنبانان اصلاح؛ «بار دیگر ما غلط کردیم راه»

عبدالکریم سروش زیتون- «جَرَس‌جُنبانان اصلاح» کتابی است منظوم اثر عبدالکریم سروش، اسلام‌شناس و روشنفکر دینی، در آستانه‌ی انتشار . این … بیشتر

ساخت ماشین زمان ناسا برای بازگشت به دوران طلایی شاه

حاج فیروز نادری، دانشمند برجسته ایرانی و موضوع بحث دو ماه آینده دانشمندان بینارشته‌ای حوزه مطالعات نژادی انتقادی و بهرام … بیشتر